logo-line

Kdo jsme

Jsme expertní tým nezávislých odborníků, kteří věří, že i opatření v době epidemie se dají dělat „právně správně“, tedy tak, aby odpovídaly českým zákonům. 

Nesmí se opakovat chaos, při kterém vláda a ministerstvo zdravotnictví vyhlašují nařízení, která jsou následně odvolávána či dokonce rušena soudy. 

Nabízíme svou pomoc v této oblasti a svůj expertní pohled na věc. 
Všichni členové a členky tohoto týmu pracují bez nároku na honorář. 

Záleží nám na tom, aby nebyla narušována lidská práva a základy právního státu. 

logo-line

Členové

image (2)

JUDr. Daniela Kovářová

Právnička a advokátka se specializací na rodinnou problematiku. Prezidentka Unie rodinných advokátů. 

V dobách nejtěžších karanténních opatření vedla bezplatnou Koroporadnu, která pomáhala lidem vyrovnat se s problémy, vyplývajícími ze života v krizovém stavu. Koroporadna lidem pomáhala nejen v oblasti práva, ale i financí, rodinného života, zdravotnictví a dalších. 

unnamed

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokát a vysokoškolský pedagog. Předseda redakční rady Bulletinu advokacie a předseda redakční rady Advokátního deníku online. Od roku 2015 zakládající člen a člen prezidia Unie obhájců České republiky, z. s.

https://iustitia.cz

 

 

 

 

unnamed-1

JUDr. Anna Márová, LL.M.

Advokátka, mediátorka. Místopředsedkyně Sekce mimosoudního řešení sporů, Česká advokátní komora. Místopředsedkyně Sekce rodinného práva, Česká advokátní komora. Členka  Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, Česká advokátní komora. Viceprezidentka Unie rodinných advokátů, z.s.. Specializuje se na občanské  právo (právo obchodních korporací, závazkové právo, převody nemovitostí, rodinné právo), na pracovní právo.

https://www.attorney.cz

unnamed-5

Prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.

Vysokoškolský pedagog. Vedoucí katedry právních dějin Metropolitní univerzity Praha. Od roku 2011 prezident sekce profesorů práva Světové asociace právníků (WJA). Člen Mezinárodní akademie srovnávacího práva (AIDC). Advokát v oborech ústavního a veřejného práva

vaclav-vlk

JUDr. Václav Vlk

Advokát,  člen prezidia Unie Obhájců ČR, člen přesednictva Španělsko – české obchodní komory. Předseda Českého Helsinského výboru. Člen Odvolací kárné komise ČAK Založil spolu s José Juliem Moreno Baenou  před 21 lety česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados.

https://www.moreno-vlk.com

karolina-peake

Karolína Peake

Právnička a bývalá politička. Tři roky působila v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Vládě České republiky, kde postupně zastávala funkci předsedkyně Ústavně-právního výboru a následně místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně vládního Výboru pro boj s korupcí. Po skončení funkčního období založila vlastní advokátní kancelář se zaměřením na rodinné a širší občanské právo.

unnamed-4

Mgr. Veronika Sluka 

Advokátka. Specializuje se na problematiku bytových družstev a SVJ, GDPR, obchodní, rodinné a trestní právo. Založila advokátní kancelář AK Sluka. 

https://aksluka.cz

unnamed

PhDr. Oswald Schorm

Psycholog, terapeut, kouč. Pracuje jako odborný asistent na VŠ, konzultuje v adiktologické a psychiatrické ambulanci.
Zabývá se také vzděláváním dospělých, vede lektorsky vzdělávací kurzy aplikované psychologie.

unnamed-1

Mgr. Kamila Bobysudová

Lektorka a poradkyně v oblastech supervize a koučování, mentoringu, lektorských a prezentačních dovednostech, komunikaci a dalších. Členka České asociace mentoringu ve vzdělávání. Lektor, kouč, supervizor a konzultant v následujících společnostech a organizacích: Národní institut pro další vzdělávání Praha, Dům techniky Plzeň, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Origami training, s.r.o., Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni. 

http://www.bobysudova.cz

unnamed-6

Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M.

Ředitelka příspěvkové organizace Osmička pro rodinu - osmickaprorodinu.cz. Vystudovala psychologii, speciální pedagogiku na UK. V roce 2020 ukončila právní postgraduální vzdělávání se specializací ADR (mimosoudní řešení sporů). Absolventka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku SUR a výcviku koučinku s certifikátem ICF. Působí v oblasti prevence, vzdělávání, poradenství, psychoterapie a managementu. 

unnamed-1-1

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb

Advokát a nezávislý rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Specialista v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva. Členem Mezinárodního institutu certifikovaných rozhodců (CIARb.) Zakládající člen Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR. Předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Člen představenstva České advokátní komory. 

https://www.martin-maisner.com/cs

olga-sovova

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Advokátka a členka Unie rodinných advokátů. Docentka v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika. Působí na Policejní akademii ČR v Praze, vyučuje na Katedře správního práva a správní vědy.  Specializuje se na správní právo procesní, disciplinární odpovědnost regulovaných povolání a veřejnoprávní a manažerské otázky zdravotnického práva.  Je spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007), kde externě vyučuje a spolupracuje též s katedrou trestního práva. Je akademickou pracovnicí Ústavu sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se interdisciplinárními a právními otázkami sociální práce.  Docentka Olga Sovová je rovněž zapsanou rozhodkyní pro spotřebitelské spory. Je také místopře

 

 

sucharda

Mgr. Vojtěch Sucharda

Partner ARROWS advisory group. V rámci své právní praxe se dlouhodobě specializuje na právo duševního vlastnictví a problematiku ochranných známek. Zastupuje klienty při vedení sporné agendy, právních službách spojených s insolvenčním řízením a rovněž ve všech fázích a typech M&A transakcí. Zabývá se také evropským a mezinárodním právem. Vedle advokacie se věnuje právnímu portálu mylaw, který poskytuje lidem srozumitelné právní informace a zdarma je spojuje s jejich ideálním právníkem. Je zakladatelem iniciativy Právo k lidem, jejímž cílem je boj s právní negramotností v České republice. Znalost právní angličtiny na nejvyšší úrovni uplatňuje při vedení mezinárodní platformy spojující více než 70 advokátních kanceláří z celého světa.

unnamed-2-1

Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D. Dr. h. c. mult., prof. - píše pod jménem Max Kašparů

Český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář. Člen Obce spisovatelů, autor duchovní literatury a esperantista. Působí v Pelhřimově jako soudní znalec v oboru psychiatrie a pedopsychiatrie. Absolvoval LF v Praze obor stomatologie, LF v Bratislavě obor všeobecné lékařství, TF v Českých Budějovicích obor etika, PF v Prešově obor pedagogika, TF v Košicích obor teologie. Odbornou kvalifikaci získal z oborů psychiatrie, pedopsychiatrie, psychosomatiky a psychoterapie. Je členem výboru Hypnoterapeutické sekce České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně, členem Obce spisovatelů a Mezinárodní asociace lékařů esperantistů.

 

 

krepelka

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Docent práva Evropské unie. Vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, na Masarykově univerzitě v Brně - Právnická fakulta. Člen rozkladové komise na Ministerstvu zdravotnictví (od roku 2017). Místopředseda Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity od roku 2015. Člen redakční rady časopisu Právník od roku 2011. Člen redakční rady Zeitschrift für Gesundheitsrecht (Vídeň). Zakladatel iniciativy Sníh.

logo-line

Další členové expertní skupiny

doc. JUDr. Jan Brázda
Alex Pereira
doc. JUDr. Olga Sovová
JUDr. Alexandra Mára Paurová
JUDr. Anna Márová
JUDr. Dana Musalová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Eva Vaňková
JUDr. Ivana Seifertová
JUDr. Jiří Nykodým
JUDr. Julie Šindelářová
JUDr. Karolína Peake
JUDr. Kateřina Zagorová
JUDr. Lucie Brejchová Faridová
JUDr. Marta Zavadilová
JUDr. Martin Maisner
JUDr. Martina Mikolajczyková
Mgr. Martina Pekárková
JUDr. Petr Novotný
JUDr. Václav Vlk
Mgr. Alena Saydueva Knapová
Mgr. Alexandra Floriánová
Mgr. Aneta Srnová
Mgr. Hana Berková
Mgr. Iva Dvořáková
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Lubor Tichý
Mgr. Lucie Petránková
Mgr. Luděk Voigt
Mgr. Martin Kopecký
Mgr. Martina Brůnová
Mgr. Michaela Radoušová
Mgr. Nikola Hönigová
Mgr. Pavel Vízdal
Mgr. Pavlína Komedová
Mgr. Petr Dušek
Mgr. Veronika Rajdlová
Mgr. Veronika Sluka
Mgr. Zuzana Kudrnová
MUDr. Klára Kořínková
Václav Fořtík
JUDr. Hana Nová
Mgr. Karel Götz
Lea Polívková
Mgr. Oldřich Navrátil
MUDr. Jaroslav Zeman
prof. MUDr. Max Kašparů
MUDr. Veronika Matušková
Marek Vítek
PhDr. Oswald Schorm
doc. PhDr. Hana Konečná
Mgr. Kateřina Halfarová
JUDr. Martin Beneš
JUDr. Irena Hladíková
Jan Kovář
Ing. Kamila Bobysudová
JUDr. Hana Nová
Hana Mudrová
Mgr. Kryštof Janek
Ing. Aleš Boháč
MUDr. Iva Becker
JUDr. Marie Brejchová
JUDr. Karel Havlíček
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
JUDr. Luděk Lise
Mgr. Vojtěch Sucharda
JUDr. Ladislav Vostárek
 

advokát
asistent
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokát
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokát
advokátka
advokátka
advokát
advokát
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
advokát
advokátka
advokát
advokát
advokátka
advokátka
advokátka
advokát
advokátka
advokát
advokátka
advokátka
advokátka
advokátka
analytik
asistentka soudce
bankovní poradce
cvičitelka
IT
lékař
lékař
lékařka
mediální poradce
psycholog
psycholožka
psycholožka
soudce
soudkyně
student
terapeutka
soudkyně
sociální pracovnice
advokát
poradce
terapeutka
podniková právnička
právník
advokát a VŠ profesor
advokát
advokát
advokát

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ - Všechna práva vyhrazena, 2021. 

logo-menu