3 října, 2021

Covid pravidla: Komu vadí nejméně?

Nemají prakticky s ničím problém. Nevadí jim nošení roušek ani distanční výuka. O kom je řeč? O lidech mladších 25 let a také věkové skupině starších 56 let.

Read more

3 října, 2021

Očkovat děti proti covidu? Třetina českých rodičů říká, že nikdy!

e přesvědčena, že své děti nikdy nenechá očkovat proti covidu. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat expertní skupina Covid a právo. Zhruba 32 % rodičů s očkováním naopak souhlasí. 

Read more

3 října, 2021

SPOLEČNOST: Právo není hadr na podlahu

Právo jako minimum morálky a jako společenská smlouva mezi občanem a státem. Právo jasné, srozumitelné, minimalistické, obecné, vynutitelné.Aby člověk dnes věděl, co bude platit zítra. Aby byl schopen si je přečíst, pochopit, zapamatovat a chovat se podle něho. A aby je soudy mohly a uměly lehce aplikovat.

Read more

23 září, 2021

Šok: Třetina naočkovaných očkování nevěří!

Až 32 % naočkovaných očkování nevěří. K očkování je většinou donutily okolnosti. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechala vypracovat expertní skupina Covid a právo. Očkování podle něj ve vyšší míře odmítají ženy v reprodukčním věku 18 - 45 let, naopak mladí muži mu věří a jsou pokud možno již naočkovaní.

Read more

21 září, 2021

Ústavněprávní limity omezování lidských práv a svobod při řešení krizových stavů

Okamžitá a naprosto nezastavitelná světová exploze pandemie Covidu z přelomu let 2019 a 2020, která navíc již čítá tři tzv. „vlny“, včetně řady tzv. mutací, navíc i v očekávání další periody, uvedla do aktivní krizové činnosti vlády zřejmě všech států světa bez rozlišení systémů co do formy vládnutí (režimů)

Read more

17 září, 2021

Rozšířený senát NSS musí zodpovědět, zda je celé Česko ohniskem covidu-19

Otázkou, zda lze celé Česko považovat za ohnisko šíření nemoci covid-19, se musí zabývat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Jeho rozhodnutí je klíčové pro výklad kompetencí Ministerstva zdravotnictví mimo nouzový stav. Na rozšířený senát se obrátil jeden ze tříčlenných senátů, který nesouhlasí s dosavadními rozhodnutími NSS, podle kterých už na konci jara Česko nebylo jedním velkým ohniskem, a ministerstvo tedy nemohlo při vyhlašování některých opatření nacházet oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví. 

Read more

12 září, 2021

NSS už obdržel více než dvě stovky návrhů na zrušení covidových opatření

Počet návrhů, které Nejvyšší správní soud (NSS) dostal v nové „pandemické“ agendě, už překročil dvě stovky. K 9. září 2021 jich je přesně 206, z toho 157 vyřízených, sdělila ČTK mluvčí soudu Bc. Sylva Dostálová. Přezkoumávání opatření, které vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě pandemického zákona, je pro NSS velkou zátěží, dodala Dostálová.

Read more

10 září, 2021

Boje rodičů: Očkovat nebo neočkovat? Kdo má právo rozhodnout?

spory, kdo má právo rozhodnout o očkování dítěte. Je jen otázkou času, kdy podobné neshody skončí u soudu, který se pravděpodobně přikloní k veřejnému zájmu dítě naočkovat. Názor však může vyjádřit i samo dítě.

Read more

10 září, 2021

Covid odkryl tragédie nesezdaných párů: Manželství jako základ rodiny prostě potřebujeme

Doslova na dlažbě a bez finančního zajištění. A také bez dětí. I tak se mohou někteří lidé po rozchodu s partnerem ocitnout. Zvlášť tehdy, když nebyli sezdaní a žili takzvaně na psí knížku. Jak tomu předcházet? Sňatkem nebo smlouvami, radí JUDr. Daniela Kovářová.

Read more

6 září, 2021

Otevřený dopis na ministerstvo zdravotnictví – nabídka odborné součinnosti při vyhlašování covidových opatření

Vážený pane ministře, tímto Vám nabízíme  odbornou právní součinnost při vyhlašování nutných opatření, která souvisí se zvládáním pandemie koronaviru. 

Read more

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ - Všechna práva vyhrazena, 2021. 

logo-menu