5 září, 2021

Očkování, přeočkování a strategie „naučit žít s virem“ z pohledu soutěžního práva

V souvislosti s vývojem pandemie koronaviru v Evropě se v poslední době diskutují témata zintenzivnění stávajících očkovacích kampaní, dalšího očkování, přeočkování či povinnosti prokázat dokončené očkování, negativní test či prodělanou nemoc pro přístup k řadě činností, včetně zaměstnání v určitých oborech. Zejména v britských kruzích v souvislosti s tamní variantou úplného „rozvolňování“ se opakovaně objevuje slogan „musíme se naučit žít s virem“, který se bezpochyby začne brzy skloňovat v nejrůznějším kontextu i v českém veřejném prostoru.

Read more

31 srpna, 2021

Co jsme to provedli právu?

Až se k nám právo vrátí,“ zpíval kdysi Spirituál Kvintet a my jsme pěli s ním a věřili, že se tak jednou stane. Pak jsme nadšeně vítali návrat práva do našich krajin a spolu s ním přijali koncepci lidských práv a právního státu. A co je pro právní stát charakteristické? Zákonnost (dodržování práva všemi, včetně samotného státu), právní jistota (každý ví, co platí dnes a co zítra) a přiměřenost práva (že právem se upravuje jenom to naprosto nezbytné).

Read more

24 srpna, 2021

Delší zamyšlení nad nátlakem v oblasti péče o zdraví v souvislosti s covidem-19

Zpráva z tisku: Ministerstvo pro zdraví od následujícího pondělí zavádí nové opatření. Prodejcům se ukládá, aby zákazníkovi neprodali potravinový výrobek s obsahem tuku více než 3 %, pokud na místě provedený výsledek laického testu na hladinu cholesterolu v krvi, provedeného zákazníkem před prodejcem, přesáhne 5,0 mmol/l u nediabetiků a 4,5 mmol/l u diabetiků, eventuálně pokud zákazník nedisponuje laboratorně provedeným testem ne starším 48 hodin s výsledkem do 5,0 mmol/l včetně u nediabetiků a do 4,5 mmol/l včetně u diabetiků. Test na hladinu cholesterolu v krvi se nebude vyžadovat u zákazníka, který prokáže, že mu byla v uplynulých 3 měsících předepsána hypolipidemika, a to bez ohledu na to, zda je užívá či zda mají tyto léky vliv na stav jeho hyperlipoproteinémie. Mluvčí ministerstva v této souvislosti uvedl, že se výhledově uvažuje o zákazu sňatku osob s vysokou hladinou cholesterolu v krvi a bez ní, a to z důvodu čistoty krve budoucích pokolení.

Read more

20 srpna, 2021

Povinné očkování – ano či ne?

Budeme se muset nechat povinně očkovat proti onemocnění covid-19? Může nám to stát nařídit? Za jakých legislativních podmínek to může udělat? Přinášíme návod, jak má vláda postupovat, aby to bylo právně v pořádku a nehrozilo zrušení opatření soudem.

Read more

16 srpna, 2021

Už žádná soudem zrušená opatření. Vládo, ukážeme ti, jak na to!

Přinášející mezi občany zmatky a nedůvěru. Šla by tato situace řešit jinak a daleko koncepčněji? Jednoznačně ano, standardními zákony a vyhláškami.

Read more

16 srpna, 2021

Proč Covid a právo

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, praví se v úvodu Listiny základních práv a svobod. Každý absolvent práv slibuje věrnost právnímu řádu a právní stát je základní hodnotou jeho přemýšlení. A já jsem právníkem déle než 30 let.

Read more

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ - Všechna práva vyhrazena, 2021. 

logo-menu