K rukám ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.

Vážený pane ministře,

tímto Vám nabízíme  odbornou právní součinnost při vyhlašování nutných opatření, která souvisí se zvládáním pandemie koronaviru. 

Jsme nově vzniklý expertní tým Covid a právo, který sdružuje na sedmdesát odborníků se specializací na právo, ekonomii, psychologii, sociologii, komunikaci i vzdělávání. Nabízíme Vám bezplatnou pomoc a expertní pohled v oblasti práva v souvislosti s vyhlašováním a prosazováním opatření, která mají zabránit nejen dalším zbytečně ztraceným životům, ale i rozpadu právního státu, ke kterému dochází poslední rok a půl.

Rádi bychom pomohli řešit složitou situaci, aby se již neopakoval chaos, ve kterém vláda i ministerstvo zdravotnictví vyhlašovaly nařízení, která byla následně odvolávána či rušena soudy. Záleží nám na tom, aby byla zastavena eroze právního státu. Chtěli bychom také přispět ke stabilizaci společnosti a opětovnému respektování platných zákonů jak ze strany státu, tak ze strany nás, občanů. Věříme, že i v složité době pandemie koronaviru se dají dělat opatření právně správně tak, aby soudy nemusely tyto právní akty rušit.

Za zřízením expertní skupiny Covid a právo stojí Unie rodinných advokátů a nadační fond Srdce Česka. Všichni členové a členky tohoto týmu pracují bez nároku na honorář. Své zkušenosti opíráme mimo jiné o to, že jsme v dobách nejtěžších karanténních opatření vedli bezplatnou Koroporadnu, která pomáhala lidem vyrovnat se s problémy vyplývajícími ze života v krizovém stavu. Koroporadna lidem pomáhala nejen v oblasti práva, ale i financí, rodinného života, zdravotnictví a dalších. 

Pro další diskusi a expertní pohled jsem Vám já i moji kolegové z týmu Covid a právo k dispozici. Velmi ráda se s Vámi osobně potkám nad diskuzí o tom, jak společně a jakými konkrétními kroky můžeme obnovit důvěru nás všech v instituci právního a demokratického státu.

S pozdravem

JUDr. Daniela Kovářová,

zakladatelka a mluvčí expertního týmu Covid a právo