Právo nesmí platit jen pro některé a nesmí se používat jen někdy

V březnu 2020 vydala vláda první mimořádné opatření a svět práva a státu se docela rozpadl. Životy lidí už mnoho měsíců řídí dekrety vlády a jejích ministrů, které se nikde nepublikují a o nichž se dovídáme zpětně a ze sdělovacích prostředků.

“Nechceme hodnotit, zda to vláda udělala dobře. Šlo o lidské zdraví a životy. Teď je ale třeba přijmout nový stav jako standard a začít prosazovat koncepční právo.”

JUDr. Daniela Kovářová k aktuální situaci

2 kroky, které by vláda měla udělat

1. Začít pracovat na pandemickém zákonu 2.0. Ten současný totiž platí pouze do února 2022.

2. Začít používat standardní právní nástroje, které jsou vyzkoušené a s jejich přijímací procedurou nejsou spojena žádná neprověřená rizika. Tyto standardní právní nástroje se zveřejňují ve Sbírce zákonů a nepotřebují odůvodnění. Jde například o ústavní zákony, zákony, zákonná opatření senátu, nařízení vlády, vyhlášky jednotlivých ministerstev, obecní vyhlášky, individuální právní akty. 

DKO_8899

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ - Všechna práva vyhrazena, 2021. 

logo-menu